★★★ SATTA-KING.COMPANY ★★★
SATTA-KING.COMPANY | SATTA COMPANY | SATTA XPRESS | SATTA SITE | SATTA DHAMAKA | SATTAKING | SATTA KING | GALI SATTA MATKA | MATKA RESULT | GALI DESAWAR | SATTA GAME | SATTA BAJAR | SATTA RECORD | SATTA RECORD CHART | FIX LEAK SATTA COMPANY | SATTA NUMBER | SATTA KING COMPANY | सट्टा किंग
★ SATTA KING COMPANY ★
GAZIABAD
[06]
22-May-2018 | 08:46 pm
★ FACEBOOK ★ ★ TOP LEAKAR ★ ★ JOIN GROUP ★
DATE FARIDABAD GAZIABAD GALI DESAWAR
1 54 74 37 $$
2 49 14 89 93
3 47 20 69 10
4 47 40 08 01
5 33 20 17 27
6 84 48 77 08
7 31 54 60 72
8 68 82 84 01
9 61 70 29 42
10 13 04 57 61
11 33 14 94 42
12 45 30 52 31
13 69 56 36 36
14 38 22 13 34
15 14 31 73 17
16 06 91 51 40
17 53 13 70 37
18 45 46 52 18
19 16 66 81 80
20 49 03 78 27
21 99 34 85 32
22 75 06 60
23
24
25
26
27
28
29
30
31